Rotary Club of Mumbai Sion | Club ID : 15499 | R.I. District 3141

Past Presidents & Secretaries

Year President Secretary
2019-20 Ratan Wadhwani
2018-19 Amardeep Tony Singh
2017-18 Dr. Radhika Krishnan
2016-17 Amarendra Mulay
2015-16 Girish Jawle
2014-15 Bala Krishnan Dever
2013-14 Suhas Masurkar
2012-13 Samvar Mavani
2011-12 Late P.N.Sivan
2010-11 Dr. S. Natarajan
2009-10 Pratap H. Chande
2008-09 Dinesh C. Shah
2007-08 Prem Kumar Aurora
2006-07 Sunil More
2005-06 Ashwinkumar Shetty
2004-05 Vishnu Dingwaney
2003-04 Dinkar Dongre
2002-03 Mahendra Chheda
2001-02 Late P.N.S. Sivan
2000-01 Late Vinay Parelkar
1999-00 Late Radhakrishnan Khetwani
1998-99 Surendra Manjrekar
1997-98 Ganesh Shanbhag
1996-97 Rohinton Surti
1995-96 Late Nandakumsr Wajge
1994-95 Late Vilas Joshi
1993-94 Vishwas Kale
1992-93 Himmat B. Advani
1991-92 Vijay Mody
1990-91 Dr. Krishna Kalyan
1989-90 Ashok Puranik
1988-89 Late Satish Kulkarni
1987-88 Late Sharad Shah
1986-87 Gautam S. Dey
1985-86 Late Yeshwant Khare
1984-85 Dr. Bharat J. Damany
1983-84 Late Pritam G. Lalwani
1982-83 Late Arvind D. Deshpande
1981-82 Late Raman T. Sanghvi
1980-81 Late Arvind D. Tulpule
1979-80 Late Mahadev K. Kulkarni
1978-79 Kishore D. Jobalia
1977-78 Late Jagannathbhai V. Yadav / Lalitkumar Chadha ( RC of Thane West)
1976-77 Late Dr. Kamalakar C. Garde
1975-76 Late Chandrakant B. Mirje
1974-75 Late Sailendra Nath Dey (Charter) / Late Dharamsy M. Bhatia